Terugbetalingsbeleid

Het product dat door de klant is aanvaard, wordt beschouwd als zijnde in perfecte staat. Als er zich een incident voordoet bij de levering, zoals het ontbreken van een pakket of beschadigd meubilair, dient dit te worden genoteerd op de leveringsbon en binnen 72 uur na ontvangst aan het bedrijf te worden gemeld.

Elk incident, vraag of probleem met de installatie moet zo snel mogelijk aan het bedrijf worden gemeld voor oplossing of verbetering.

Garanties

Voor gebreken aan goederen die aan Muba kunnen worden toegeschreven, zijn de geldende Europese voorschriften van toepassing.