Wettelijke kennisgeving

Jurídische kennisgeving


MUBA BESPOKE KIDS ROOMS, S,L, verantwoordelijk voor de website, stelt dit document beschikbaar aan gebruikers om te voldoen aan de verplichtingen uiteengezet in de Wet 34/2002 van 11 juli betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSICE), BOE Nº 166, en om alle gebruikers van de website te informeren over de gebruiksvoorwaarden.

Iedereen die deze website bezoekt, aanvaardt de rol van gebruiker, en verbindt zich ertoe om de bepalingen hierin strikt na te leven, evenals andere toepasselijke wettelijke bepalingen.

MUBA BESPOKE KIDS ROOMS, S,L, behoudt zich het recht voor om informatie op de website te wijzigen zonder de verplichting om gebruikers van dergelijke verplichtingen op de hoogte te stellen, waarbij publicatie op de website van MUBA.DESIGN als voldoende wordt beschouwd.

1. IDENTIFICATIEGEGEVENS
Bedrijfsnaam: MUBA BESPOKE KIDS ROOMS, S,L
Handelsnaam: MUBA BESPOKE KIDS ROOMS
Maatschappelijke zetel: Avda de Madrid 86, 28500 Arganda del Rey, Madrid (Spanje).
CIF / NIF: b13838743

Telefoon: +34 910 889630
e-mail: info@muba.design
Ingeschreven in het handelsregister: Domeinnaam: muba.design

2. INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN
De website, inclusief onder meer de programmering, redactie, samenstelling en andere elementen die nodig zijn voor de werking ervan, evenals de ontwerpen, logo's, tekst en/of afbeeldingen, zijn eigendom van MUBA BESPOKE KIDS ROOMS, S,L of hebben indien van toepassing een licentie of uitdrukkelijke toestemming van de auteurs. Alle inhoud van de website is adequaat beschermd door intellectuele en industriële eigendomswetten en geregistreerd in de desbetreffende openbare registers.

Ongeacht het doel waarvoor ze bestemd waren, is volledige of gedeeltelijke reproductie, gebruik, exploitatie, distributie en commercialisering ervan in alle gevallen onderworpen aan voorafgaande schriftelijke toestemming van MUBA BESPOKE KIDS ROOMS, S,L. Elk niet vooraf door MUBA BESPOKE KIDS ROOMS, S,L geautoriseerd gebruik zal worden beschouwd als een ernstige schending van de intellectuele of industriële eigendomsrechten van de auteur.

De ontwerpen, logo's, tekst en/of afbeeldingen die niet toebehoren aan MUBA BESPOKE KIDS ROOMS, S,L, en die op de website kunnen verschijnen, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars, die zelf verantwoordelijk zijn voor eventuele geschillen die kunnen ontstaan met betrekking tot deze.

MUBA BESPOKE KIDS ROOMS, S,L staat derden uitdrukkelijk toe om rechtstreeks door te verwijzen naar specifieke inhoud van de website, waarbij ze altijd moeten doorverwijzen naar de hoofdwebsite van MUBA BESPOKE KIDS ROOMS, S,L

MUBA BESPOKE KIDS ROOMS, S,L erkent de respectieve intellectuele en industriële eigendomsrechten van de eigenaars ervan, waarbij hun vermelding op de website op zich geen bestaande rechten of verantwoordelijkheid van MUBA BESPOKE KIDS ROOMS, S,L impliceert, noch enige goedkeuring, sponsoring of aanbeveling door MUBA BESPOKE KIDS ROOMS, S,L zelf.

Voor opmerkingen over mogelijke schendingen van intellectuele of industriële eigendomsrechten, evenals over elk aspect van de website, kunt u contact opnemen via het volgende e-mailadres muba@muba.design.

3. VRIJWARING VAN AANSPRAKELIJKHEID
MUBA BESPOKE KIDS ROOMS, S,L is niet verantwoordelijk voor informatie die op de website wordt gepubliceerd en die door een derde partij buiten het bedrijf is gemanipuleerd of geïntroduceerd.

Cookiebeleid

Deze website maakt mogelijk gebruik van technische cookies (kleine informatiebestanden die de server naar de computer van de gebruiker stuurt wanneer de pagina wordt bezocht) om bepaalde functies uit te voeren die als essentieel worden beschouwd voor de juiste werking en weergave van de site. De gebruikte

cookies zijn in alle gevallen van tijdelijke aard, uitsluitend met als doel de navigatie effectiever te maken, en verdwijnen aan het einde van de gebruikerssessie. Deze cookies verstrekken op zichzelf geen persoonlijke gegevens en worden niet gebruikt om deze te verzamelen.

Via cookies kan ook de server waarop de website zich bevindt, automatisch de browser herkennen die door de gebruiker wordt gebruikt om de navigatie eenvoudiger te maken, waardoor bijvoorbeeld gebruikers die zich eerder hebben geregistreerd toegang krijgen tot specifieke gebieden, diensten, promoties of wedstrijden die exclusief voor hen zijn gereserveerd zonder zich bij elk bezoek opnieuw te registreren. Ze kunnen ook worden gebruikt om het publiek, verkeersparameters, de voortgang en het aantal binnenkomsten te meten, enz., waarbij deze cookies technisch gezien niet essentieel zijn maar wel voordelig voor de gebruiker. Deze website zal optionele cookies niet installeren zonder de voorafgaande toestemming van de gebruiker.

De gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn browser zo te configureren dat hij wordt gewaarschuwd wanneer hij cookies ontvangt en om de installatie ervan op zijn computer te voorkomen. Raadpleeg de instructies van uw browser voor meer informatie.

Linkbeleid

Vanaf de website kan worden doorverwezen naar inhoud van derden websites. Aangezien MUBA BESPOKE KIDS ROOMS, S,L de inhoud die door derden op hun respectievelijke websites wordt ingevoerd niet altijd kan controleren, aanvaardt zij geen enkele verantwoordelijkheid voor dergelijke inhoud. In elk geval zal onmiddellijk elke inhoud die in strijd zou kunnen zijn met nationale of internationale wetgeving, moraliteit of openbare orde, worden verwijderd, evenals de onmiddellijke intrekking van de verwijzing naar dergelijke websites, waarbij de bevoegde autoriteiten van de inhoud op de hoogte worden gebracht.

MUBA BESPOKE KIDS ROOMS, S,L is niet verantwoordelijk voor de informatie en inhoud die wordt opgeslagen, met name maar niet uitsluitend in fora, chats, bloggeneratoren, opmerkingen, sociale netwerken of andere media die derden in staat stellen om onafhankelijk inhoud op de website van MUBA BESPOKE KIDS ROOMS, S,L te publiceren. Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 11 en 16 van de LSSICE, wordt alle gebruikers, autoriteiten en veiligheidstroepen actieve medewerking verleend bij het verwijderen of, indien van toepassing, blokkeren van alle inhoud die de nationale of internationale wetgeving schendt, de rechten van derden of de moraal en de openbare orde. Als de gebruiker van mening is dat er op de website inhoud staat die voor deze classificatie in aanmerking komt, wordt hij vriendelijk verzocht dit onmiddellijk aan de webbeheerder te melden.

Deze website is gecontroleerd en getest om correct te functioneren. In principe kan worden gegarandeerd dat de site 365 dagen per jaar, 24 uur per dag correct werkt. MUBA BESPOKE KIDS ROOMS, S,L sluit echter niet uit dat er bepaalde programmeerfouten kunnen optreden, of dat er overmacht, natuurrampen, stakingen of soortgelijke omstandigheden kunnen optreden die toegang tot de website onmogelijk maken.

IP-adressen

De servers van de website kunnen automatisch het IP-adres en de domeinnaam detecteren die door de gebruiker worden gebruikt. Een IP-adres is een nummer dat automatisch aan een computer wordt toegewezen wanneer deze verbinding maakt met internet. Al deze informatie wordt geregistreerd in een correct geregistreerd serveractiviteitenbestand, dat later wordt verwerkt om uitsluitend statistische metingen te verkrijgen die het aantal paginaweergaven, het aantal bezoeken aan webpagina's, de volgorde van de bezoeken, de toegangspunten, enz. kunnen bepalen.

4. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE
Voor de beslechting van alle geschill

en of vragen met betrekking tot deze website of de activiteiten die erop worden uitgevoerd, is het Spaanse recht van toepassing, waaraan de partijen uitdrukkelijk zijn onderworpen, waarbij de rechtbanken en tribunalen van Madrid bevoegd zijn voor de beslechting van alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik ervan.