Privacybeleid

PRIVACYBELEID

1. INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER MUBA BESPOKE KIDS ROOMS S.L., hierna VERANTWOORDELIJKE, is de Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruiker en informeert dat deze gegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (GDPR) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, waarvoor de volgende verwerkingsinformatie wordt verstrekt:

Doel van de verwerking: het onderhouden van een commerciële relatie met de Gebruiker. De beoogde verwerkingen zijn:

 • Verzenden van commerciële reclamecommunicatie per e-mail, fax, SMS, MMS, sociale gemeenschappen of enig ander elektronisch of fysiek medium, huidig of toekomstig, dat commerciële communicatie mogelijk maakt. Deze communicatie wordt uitgevoerd door de VERANTWOORDELIJKE en houdt verband met zijn producten en diensten, of die van zijn medewerkers of leveranciers waarmee hij een promotieovereenkomst heeft bereikt. In dit geval zullen derden nooit toegang hebben tot persoonsgegevens.
 • Het uitvoeren van statistische studies.
 • Het verwerken van bestellingen, verzoeken of elk type verzoek dat door de gebruiker wordt gedaan via een van de contactmiddelen die beschikbaar worden gesteld.
 • Het verzenden van de nieuwsbrief van de website.

Criteria voor gegevensbewaring: ze zullen worden bewaard zolang er een wederzijds belang bestaat om het doel van de verwerking te behouden en wanneer dit niet meer nodig is voor dat doel, zullen ze worden verwijderd met passende beveiligingsmaatregelen om de pseudonimisering van de gegevens of de volledige vernietiging ervan te waarborgen.

Communicatie van gegevens: gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven, behalve in geval van wettelijke verplichting.

Rechten van de Gebruiker:

 • Recht om toestemming op elk moment in te trekken.
 • Recht op toegang, rectificatie, overdraagbaarheid en verwijdering van hun gegevens en beperking of bezwaar tegen de verwerking ervan.
 • Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (autoriteitpersoonsgegevens.nl) als de gebruiker van mening is dat de verwerking niet in overeenstemming is met de huidige regelgeving.

Contactgegevens voor het uitoefenen van uw rechten: Postadres: MUBA BESPOKE KIDS ROOMS S.L., Avda de Madrid 86, 28500 Arganda del Rey, Madrid, Spanje. E-mail: info@muba.design

2. VERPLICHT OF VRIJWILLIG KARAKTER VAN DE DOOR DE GEBRUIKER VERSTREKTE INFORMATIE Gebruikers, door het aanvinken van de desbetreffende vakjes en het invoeren van gegevens in de velden, gemarkeerd met een asterisk (*) in het contactformulier of gepresenteerd in downloadformulieren, accepteren uitdrukkelijk en vrij en ondubbelzinnig dat hun gegevens nodig zijn om aan hun verzoek te voldoen door de aanbieder, waarbij het vrijwillig is om gegevens in de overige velden in te voeren. De Gebruiker garandeert dat de verstrekte persoonsgegevens aan de VERANTWOORDELIJKE waarheidsgetrouw zijn en verbindt zich ertoe eventuele wijzigingen ervan door te geven.

De VERANTWOORDELIJKE informeert en garandeert uitdrukkelijk aan de gebruikers dat hun persoonsgegevens in geen geval aan derden zullen worden doorgegeven, en dat wanneer hij enig type doorgifte van persoonsgegevens uitvoert, hij vooraf de uitdrukkelijke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming van de Gebruikers zal vragen. Alle gegevens die via de website worden gevraagd, zijn verplicht, aangezien ze noodzakelijk zijn voor het verlenen van een optimale dienst aan de Gebruiker. Als niet alle gegevens worden verstrekt, kan niet worden gegarandeerd dat de verstrekte informatie en diensten volledig aan hun behoeften voldoen.

3. VEILIGHEIDSMAATREGELEN In overeenstemming met de bepalingen van de geldende regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, voldoet de VERANTWOORDELIJKE aan alle bepalingen van de GDPR voor de verwerking van persoonsgegevens onder zijn verantwoordelijkheid, en duidelijk met de in artikel 5 van de GDPR beschreven principes, waarbij ze op een rechtmatige, eerlijke en transparante manier worden verwerkt met betrekking tot de betrokkene en passend, relevant en beperkt tot wat noodzakelijk is met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

De VERANTWOORDELIJKE garandeert dat hij passende technische en organisatorische beleidsmaatregelen heeft geïmplementeerd om de veiligheidsmaatregelen die de GDPR vaststelt toe te passen om de rechten en vrijheden van de Gebruikers te beschermen en hen de juiste informatie heeft verstrekt zodat ze deze kunnen uitoefenen.

COOKIEBELEID

1. INFORMATIE OVER COOKIES Vanwege de inwerkingtreding van de betreffende wijziging van de “Wet op de informatiemaatschappij en elektronische handel” (LSSICE) vastgesteld door het Koninklijk Besluit 13/2012, is het verplicht om de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker te verkrijgen voor alle webpagina's die niet-noodzakelijke cookies gebruiken, voordat deze ze bezoekt.

2. WAT ZIJN COOKIES? Cookies en andere soortgelijke technologieën zoals lokaal gedeelde objecten, flash cookies of pixels, zijn tools die door webservers worden gebruikt om informatie over hun bezoekers op te slaan en op te halen, evenals om de juiste werking van de site te garanderen.

Door het gebruik van deze apparaten kan de webserver zich bepaalde gegevens over de gebruiker herinneren, zoals hun voorkeuren voor de weergave van de pagina's van die server, naam en wachtwoord, producten die hen het meest interesseren, enz.

3. COOKIES DIE DOOR DE REGELGEVING WORDEN BEÏNVLOED EN UITGEZONDERDE COOKIES Volgens de EU-richtlijn zijn cookies die de geïnformeerde toestemming van de gebruiker vereisen, analytische cookies en advertentie- en affiliatiecookies, met uitzondering van technische cookies en die noodzakelijk zijn voor de werking van de website of de levering van diensten die uitdrukkelijk door de gebruiker worden gevraagd.

4. WELKE SOORTEN COOKIES BESTAAN ER? Er zijn vijf grote groepen cookies:

 • Analytische cookies: verzamelen informatie over het gebruik van de website.
 • Sociale cookies: zijn nodig voor externe sociale netwerken.
 • Affiliatiecookies: stellen het mogelijk om bezoeken van andere websites bij te houden, waarmee de website een affiliatiecontract afsluit (affiliatiebedrijven).
 • Advertentie- en gedragscookies: verzamelen informatie over de voorkeuren en persoonlijke keuzes van de gebruiker (retargeting).
 • Technische en functionele cookies: zijn strikt noodzakelijk voor het gebruik van de website en voor de levering van de gecontracteerde dienst.