Een weg naar muba geluk

Laat ze niet stoppen met spelen

"Laat ze niet stoppen met spelen. Als het kind in staat is om zich volledig over te geven aan de wereld in zijn spel, zal het als volwassene met vertrouwen en kracht in staat zijn om zich aan de wereld te wijden".

RUDOLF STEINER, DE GRONDLEGGERS VAN DE WALDORFPEDAGOGIE
Wij geloven sterk dat spelen de basis vormt van de kindertijd. Hiermee wordt geleerd, genoten, wordt de ziel gevoed, worden cognitieve vaardigheden en creativiteit ontwikkeld. Maar bovendien ontdekken kinderen het begrip delen, beginnen ze de grenzen te begrijpen en ontwikkelen ze nieuwe vaardigheden. Het bouwen van hun eerste wereld rond het spel zal je alleen maar vreugde brengen.